Werkwijze

Portretbeelden worden gemaakt aan de hand van een duidelijk stappenplan. De opdrachtgever en de geportretteerde worden van begin tot eind bij het proces, en de werkwijze betrokken.

Opdrachtformulering

Voordat er aan een portretbeeld begonnen wordt, zullen de wensen van de betrokkenen in kaart gebracht worden. Waar is het beeld voor bedoeld? Welke ideeën zijn er?

Overleg

De volgende zaken zullen met de betrokkenen besproken worden:

 

Werkwijze

De mal voor het model wordt geprint door een 3D printer
De mal voor het model wordt geprint door een 3D printer.

Veel kunstenaars werken bij grotere projecten in boetseerwas, steen of plasticine (klei op oliebasis). Vervolgens wordt het beeld in een mal gevat en in bijvoorbeeld brons gegoten. Dit is een heel kostbaar en tijdrovend procedé.

Om een treffend portretbeeld betaalbaar te houden wordt er gekozen voor een nieuwe aanpak. Er wordt gebruik gemaakt van oude technieken in combinatie met nieuwe middelen. Eerst wordt er een 3D model gemaakt van de geportretteerde aan de hand van foto’s. Dit model wordt in de computer verfijnd en geschaald. Daarna wordt dit model omgevormd tot een mal-vorm die met behulp van een 3D printer uitgeprint kan worden.

Portretbeeld van houtpulp
Daarna kan er weer leven ingeblazen worden.

Het 3D model wordt natuurlijk niet letterlijk gekopieerd op het beeld, maar dient als leidraad bij het opzetten van de basisvormen van het gezicht. Een 3d print zou het beeld niet kunnen vervangen omdat het een emotieloze weerspiegeling is van het gezicht. Het is aan de maker om er “leven in te blazen”. De tijdwinst bij het gebruik van een mal-vorm, zorgt ervoor dat alle aandacht van de maker kan gaan naar het uitwerken van details en het vastleggen van de emotie. Bovendien garandeert deze techniek een treffend portret.

Er wordt aanvullend een ontwikkel-document opgesteld waarin de werkwijze met foto’s is vastgelegd en waarin de verantwoording van de maker staat beschreven.

Planning en kosten

De tijd die nodig is om een beeld van keramiek te maken, hangt samen met de gekozen aanpak. Deze tijd zal het budget bepalen. De tijdwinst bij het gebruik van een mal-vorm zorgt ervoor dat de prijs van een groot beeld of een buste aanzienlijk lager uitvalt dan de prijs van portretten die gemaakt worden door traditioneel werkende kunstenaars. Ook de materiaalkosten van keramiek zijn relatief laag in vergelijking met brons, steen of kunststof. Voordat er begonnen wordt met het maken van een beeld of een buste, is er een heldere begroting opgesteld in overleg met de opdrachtgever. Ben je benieuwd of jouw idee uitgewerkt kan worden en hoeveel dit zou kosten? Neem dan contact op voor een vrijblijvende offerte.